۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
بضورت ميله اي بصورت دايره اي دايره اي سه بعدي
ميله: زمينه: ميله: زمينه: ميله: زمينه:
|)عملكرد سايت تلاوت را در كداميك از زمينه هاي زير موفق مي دانيد؟
1)28.00%----دانلود تلاوتها و اطلاعات قرآني
2)32.00%----معرفي طرح و برنامه هاي سازمان
3)18.67%----اطلاع رساني و اخبار
4)21.33%----برگزاري مسابقات