۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
صفحه اصلی >معرفي سازمان >معاونت ارتباطات و فناوري اطلاعات
معاونت ارتباطات و فناوري اطلاعات

د- حوزه معاونت ارتباطات و فناوري اطلاعات

د-1 معاونت ارتباطات و فناوري اطلاعات

معرفي : گسترده شدن دايره فعاليت‌هاي ارتباطات و امور فناوري اطلاعات و انجام امور اجرايي از جمله ساماندهي و نظارت بر دارالقرآن‌الکريم ادارات کل تبليغات اسلامي استان‌ها و مؤسسات قرآني مردمي کشور و اتحاديه‌هاي مربوطه و طراحي و اجراي حجم گسترده‌اي از طرح‌هاي تبليغي و ترويجي و پيگيري و اجرايي نمودن طرح‌هاي ملي و لزوم بهره‌گيري از فضاي مجازي و توسعه فعاليتهاي قرآني با فناوري اطلاعات ايجاب نمود تا اين معاونت با مسئوليت معاون مربوطه عهده‌دار انجام امور فوق‌الذکر گردد. اين معاونت داراي سه مديريت (ارتباطات) و (امور استانها و مؤسسات) و (فناوري اطلاعات) مي‌باشد.

اهم وظايف:

1 – ساماندهي و نظارت بر فعاليت‌هاي دارالقرآن‌الکريم ادارات کل تبليغات اسلامي استانها

2- ساماندهي مشارکتهاي مردمي در فعاليتهاي قرآني و هدايت، نظارت و حمايت از آنها

3 – طراحي و اجراي طرح هاي تبليغي و ترويجي قرآن‌کريم

4- اقدام در جهت سازماندهي منسجم و کارآمد ارتباطات سازمان دارالقرآن‌الکريم با «استانها»، «دستگاههاي عمومي و دولتي» و «تشکل‌هاي مردمي»

5 – اجراي طرح‌هاي ملي محوله به سازمان از سوي مراجع ذي صلاح

6 – ارائه مشاوره در زمينه فرهنگ قرآني

7 – برگزاري و شرکت در نمايشگاههاي قرآني

8 – برنامه‌ريزي اصولي و ثمربخش در جهت توسعه کمي و کيفي فعاليت‌‌هاي قرآني در فضاي مجازي و بهره‌گيري از امكانات IT در فعاليت‌هاي قرآني

9 – برنامه‌ريزي مناسب جهت برگزاري دوره‌هاي آموزشي مجازي قرآن‌کريم

10 - اتخاذ تدابير لازم و نظارت بر راه‌اندازي و تکميل شبکه داخلي سازمان

11 – سازماندهي و نظارت بر تكميل و تقويت پايگاه اطلاع رساني سازمان در فضاي مجازي

 

د-2 مديريت امور استانها و مؤسسات

معرفي:

اين مديريت موظف به برنامه‌ريزي و ساماندهي ارتباطات و اجراي سياستها و برنامه‌هاي سازمان در رابطه با واحدهاي استاني و تشكلهاي قرآني مردمي در سطح كشور مي‌باشد. مدير اين واحد با پيشنهاد معاون ارتباطات و فناوري اطلاعات و از سوي رئيس سازمان منصوب مي‌شود.

اهم وظايف:

1 – برنامه ريزي در جهت توسعه و ساماندهي منسجم ارتباطات سازمان دارالقرآن الکريم با «دارالقرآن الكريم ادارات كل تبليغات اسلامي استان‌ها» و «تشکلهاي قرآني مردمي» در سطح کشور

2- برنامه ريزي، شناسايي و ساماندهي تشکلهاي قرآني مردمي و نظارت بر عملکرد آنها و تهيه و تنظيم دستور العمل‌هاي اجرايي و ضوابط فعاليت‌هاي آنها

3- شناسايي و جذب امکانات و اعتبارات و تسهيم و توزيع متناسب آنها به منظور حمايت از فعاليتهاي قرآني تشکلهاي مردمي در چارچوب خط مشي مصوب سازمان

4- برگزاري همايش‌ها و سمينارهاي قرآني در حوزه «استان‌ها» و «تشکلهاي قرآني مردمي» با همكاري دفتر طرح و برنامه

5- برنامه ريزي و اقدام در جهت ارتقاي سطح کمي و کيفي فعاليتهاي قرآني تشکلهاي مردمي و جلب مشاركت حداكثري آنها در فعاليت‌هاي قرآني

6 – ارزيابي عملکرد دارالقرآن‌هاي ادارات کل تبليغات اسلامي استان‌ها، كانون‌هاي قرآني ادارات تبليغات اسلامي شهرستانها و رتبه‌بندي آنها

7- ارزيابي عملكرد تشكل‌هاي قرآني مردمي و اتحاديه‌هاي مربوطه

8 – تسهيم و توزيع متناسب امکانات و اعتبارات که به عنوان «حمايت و پشتيباني از دارالقرآن‌هاي استانها و شهرستانها» سراسر کشور

9 – تهيه و تنظيم دستورالعملهاي اجرايي به منظور تبيين اهداف و وظايف دارالقرآن الکريم ادارات کل تبليغات اسلامي استانها

 

د-3 مديريت امورارتباطات

معرفي:

اين مديريت موظف به برنامه‌ريزي و ساماندهي ارتباطات سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي و امور روابط عمومي و طراحي، برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي تبليغي و ترويجي قرآني مي‌باشد. مدير اين واحد با پيشنهاد معاون ارتباطات و امور فناوري اطلاعات و از سوي رئيس سازمان منصوب مي‌شود.

اهم وظايف:

1 – برنامه‌ريزي در جهت توسعه و ساماندهي منسحم ارتباطات سازمان دارالقرآن الكريم با اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت تعامل و مشاركت متقابل در فعاليت‌هاي قرآني

2- پيگيري و اجراي طرح‌هاي ملي و طرح‌هاي تبليغي و ترويجي و تهيه و تنظيم دستور العمل‌هاي اجرايي در اين خصوص

3 – برگزاري «مجامع»، «مراسم» و «محافل» قرآني در چهارچوب طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب

4– حضور در «نمايشگاههاي قرآني» و ساير نمايشگاههاي فرهنگي کشور

5 – ساماندهي و اعزام «قاريان»، «حافظان»، «گروههاي جمع‌خواني»، «داوران» به مسابقات و مراسم قرآني

6 – برگزاري «مسابقات» و «جشنواره‌هاي قرآني» در رشته‌هاي مختلف قرائت، حفظ و مفاهيم قرآني و تفسير و هنرهاي دستي و... به شکل «حضوري» و غيرحضوري» و در سطوح مختلف سني و در گستره «شهرستان»، «استان» و «کشور» در چهارچوب طرحها و برنامه‌هاي مصوب.

7 – تهيه و تنظيم «دستورالعملهاي اجرايي» مسابقات و مراسمات قرآني و «ضوابط» و «فرمهاي داوري» مربوطه.

8- انجام ماموريت‌هاي مربوط به كميته قرآن ستاد دهه فجر و ساماندهي و هدايت كميته‌هاي مشابه استاني و شهرستاني

9- شناسايي، ساماندهي و حمايت از جلسات آموزش قرآن کريم

10- برگزاري آزمون‌هاي تخصصي حفظ قرآن‌کريم و اعطاء مدرک تخصصي به حافظان قرآن‌کريم

11 – اطلاع رساني وپوشش خبري فعاليت‌هاي سازمان با استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف اطلاع رساني

12 - گردآوري تازه‌ترين اخبار علمي – فرهنگي و هنري مرتبط با فعاليتهاي قرآني و اطلاع‌رساني مناسب آن در سطح سازمان

13 - تهيه و انتشار بروشورها و خبرنامه‌هاي موردنياز سازمان

12 - نظرسنجي و ايجاد روابط مناسب با مراکز فرهنگي و نهادهاي قرآني داخلي و خارجي و پاسخگويي به درخواست‌هاي واصله

13 – برگزاري مصاحبه‌ها و پيگيري خبري و مسائل قرآني

14- ساخت و پخش آگهي هاي راديويي و تلويزيوني در قالب گسترش فضاي قرآني

15- ارائه خدمات «هنري»، «تبليغاتي» و «سمعي و بصري» در زمينه فعاليت هاي قرآني و ساماندهي آثار قرآني در زمينه‌هاي مذكور.

 

د-4 مديريت فناوري اطلاعات:

معرفي:

اين مديريت موظف به برنامه‌ريزي و ساماندهي فعاليتها و برنامه‌هاي سازمان در فضاي مجازي و بهره‌گيري از فناوري اطلاعات مي‌باشد. مدير اين واحد با پيشنهاد معاون ارتباطات و امور فناوري اطلاعات و از سوي رئيس سازمان منصوب مي‌شود.

اهم وظايف:

1 – ارائه خدمات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري موردنياز واحدهاي مختلف سازمان

2 – نظارت بر کم و کيف توليد نرم‌افزارهاي قرآني سازمان و توليد نرم افزارهاي مورد نياز واحدهاي سازمان

3 – ايجاد زمينه مناسب جهت ارتقاء بهره‌وري و بهبود کيفيت فعاليتهاي سازمان با استفاده از تکنولوژي و فن‌آوري رايانه

4 – تهيه و توليد آثار هنري موردنياز سازمان و گردآوري و حفظ و نگهداري امکانات و توليدات رايانه اي

5 – برنامه‌ريزي و نظارت بر راه‌اندازي و اجراي سيستم اتوماسيون اداري سازمان

6 – راه‌اندازي، ساماندهي، تکميل و پشتيباني پايگاه اطلاع رساني سازمان

7 – ارائه مشاوره و راهنمايي به واحدهاي سازمان در حوزه فناوري اطلاعات.

آيه هدايت
﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ
سزاوارترين مردم به ابراهيم، آنها هستند که از او پيروى کردند، و (در زمان و عصر او، به مکتب او وفادار بودند. همچنين) اين پيامبر و کسانى که (به او) ايمان آورده‏اند (از همه سزاوارترند) و خداوند، ولىّ و سرپرست مؤمنان است. (آل عمران/68)
تلاوت روز
راغب مصطفي غلوش

يادداشتهاي قرآني
نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
جستجو در سايت
عضويت در خبرنامه
با عضويت در خبرنامه، از آخرين اخبار، رويدادها و امكانات جديد سايت تلاوت، با خبر شويد!