• 1 بهمن1396شمسي
 • 4 جمادي الاول 1439 قمري
 • 21 ژانویه2018ميلادي
امروز يكشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  این خارجی‌ها که نمی‌فهمند که قرآن چیست. می‌گویند خوب بود باب باب باشد، هر بابی یک کلمه‌ای باشد دیگر، قرآن آمده‌ آدم درست کند، آدم درست کردن به یک دفعه گفتن درست نمی‌شود.

  *در بيان امام خميني رحمة الله عليه

  *بررسی سیمای قرآن در اندیشه امام خمینی، معصومه ریعان، 1379، انتشارات پیام آزادی/ 132.::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن