• 27 مرداد1396شمسي
 • 25 ذيقعده 1438 قمري
 • 18 اوت2017ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  قرآن شریف به قدری جامع لطایف و حقایق و سرایر و دقایق توحید است که عقول اهل معرفت در آن حیران می‌ماند؛ و این اعجاز بزرگ این صحیفه نورانیه‌ آسمانی است.

  *در بيان امام خميني رحمة الله عليه

  *تفسیر و شواهد قرآنی در آثار امام خمینی، جلد اول مؤسسه نشرآثار امام 1381(تفسیر سوره مبارکه حمد) 32.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن