• 4 خرداد1397شمسي
 • 10 رمضان 1439 قمري
 • 25 مه2018ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  *اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى‏كرديم، بى‏شك آن را از بيم خدا خاكسار و متلاشى مى‏ديدى، و اين مثل‏ها را براى مردم مى‏زنيم، باشد كه آنها فكر كنند.

  *سوره مباركه حشر، آيه21.::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن