• 2 مهر1396شمسي
 • 3 محرم 1439 قمري
 • 24 سپتامبر2017ميلادي
امروز يكشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  مسئله پرداختن به قرآن و لزوم آشنایی عمومی ‌با قرآن یک موضوع اساسی است که هنوز اهمیّت و فوریت آن درک نشده.

  *در بيان مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)

  *قرآن در بیان، محمد خواجوی، ص 80.::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن